UPRATOVANIE - ČISTITO. s. r. o.

Je pokračovaním upratovačskej činnosti firmy ČISTITO. finelux, ktorá od roku 2002 vykonávala upratovačskú a čistiacu činnosť pre:

PRAVIDELNÝM ČISTENÍM OBJEKTOV PREDCHÁDZAME